Prijs en betaling

Het met u overeengekomen bedrag en de duur van de afspraak staat in onze boekingsbevestiging. De afspraak met u wordt pas definitief wanneer u de betaling heeft verricht. Het te betalen bedrag dient voorafgaande aan het bezoek overgemaakt te worden. Ontbinding van de afspraak:Indien u een boeking wilt annuleren rekenen wij een onkostenvergoeding.

Annulering

Annuleert u uw boeking dan zijn wij genoodzaakt de volgende kosten door te berekenen:

  • annulering 6 werken voor aanvang – geen kosten;
  • annulering 4-6 weken voor aanvang – 10% van het totale bedrag;
  • annulering 2-4 weken voor aanvang – 25% van het totale bedrag;
  • annulering 2 weken voor aanvang – 50% van het totale bedrag.

Functioneren Livestream verbinding

Bij het afnemen van een Livestream verbinding dient u er rekening mee te houden dat er een aantal technische aspecten naar behoren moeten werken. Sint Zierikzee doet haar uiterste best om een goede internetverbinding, camera en microfoon te verzorgen. We zullen dit met regelmaat blijven testen.

Om teleurstelling te voorkomen, vragen wij deze aspecten (verbinding, camera en microfoon) ook vooraf te controleren. Daarnaast vragen wij u tijdig in de Livestream in te checken (bij voorkeur 2 minuten van te voren).

Wanneer bovenstaande punten niet door u zijn nageleefd kunnen wij helaas de kwaliteit van de dienst niet leveren. Of, in het ergste geval, in zijn geheel niet leveren, zonder retournering van uw bedrag.

Schade aan eigendommen van Sint Zierikzee

Mocht tijdens het bezoek door uw toedoen schade ontstaan aan de kostuums, haarwerken e.d. dan worden de kosten van herstel/vervanging aan u doorberekend. Dit zal naar alle waarschijnlijkheid onder een van uw verzekeringen vallen. De omgeving waar het Sinterklaasgebeuren plaats vindt, dient huisdiervrij (lees: loslopende huisdieren zoals honden en katten) te zijn.

Verzorging

Wij staan garant voor een perfect Sinterklaasfeest, u kunt ervan op aan dat onze uiterlijke verzorging en kledij optimaal is. Wij maken gebruik van de nieuwste en zelfontworpen kostuums en de beste haarwerken.

Het nakomen van afspraken

Sint en zijn Pieten doen er alles aan op tijd op de afgesproken plaats te arriveren. Echter kan het voorkomen dat dit wegens drukte op de weg, uitloop van een voorgaand bezoek of iets dergelijks niet mogelijk is. Wij zullen u in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Sint en zijn Pieten zijn gegarandeerd rook-, alcohol- en drugsvrij. Dit verwachten wij ook van u en de omgeving waarin het gebeuren plaats vindt.

Heeft u klachten? Laat het ons weten door middel van het contactformulier of via info@sintzierikzee.nl.